Segregerad och certifierad palmolja

Sedan 2016 köper och producerar vi endast med segregerad, certifierad palmolja.  

Palmolja är en vegetabilisk olja som används i många livsmedel. Findus är medveten om de miljöaspekter som produktion av palmolja innebär. Efter hand som efterfrågan på palmolja ökat i världen har avskogningen ökat och den biologiska mångfalden minskat. För att motverka de negativa aspekter som är relaterade till produktionen och stödja utveckling av hållbar palmolja väljer Findus certifierad och segregerad palmolja enligt RSPO:s standard.

Det är WWF som tillsammans med intressenter i hela kedjan – från plantage till butik –  initierat ”Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO” för att ta fram en standard för en mer hållbar produktion. Här kan du läsa mer om WWFs arbete.

RSPO

Som en del i vårt arbete att kontinuerligt förbättra alla hållbarhetsaspekter är Findus medlemmar i och stödjer aktivt Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO har utvecklat en globalt accepterad 3:e partscertifierad standard av hållbart producerad palmolja. För att nå framsteg med viktiga miljöproblem som avskogning och exploatering av torvmark anser vi att det är nödvändigt med ett väletablerat och erkänt system för att uppnå positiva effekter i ett större sammanhang och vi uppmuntrar därför våra leverantörer och industripartners att anta RSPO:s standard. Vill du läsa mer om RSPO kan du göra det här.

Findus mål var att endast använda certifierad och segregerad palmolja enligt RSPO:s standard vid utgången av 2015. Det var ett ambitiöst mål och vi nådde nästan hela vägen fram. Sedan 2016 köper och producerar vi endast med segregerad, certifierad palmoljaolja. 

Hållbar palmolja - vill du veta mer

Svensk Dagligvaruhandel, Kosmetik- och hygienföretagen och Livsmedelsföretagen har tagit fram en hemsida Hållbar Palmolja vars syfte är att räta ut frågetecknen, öka kunskaperna och bidra till en mer faktabaserad diskussion om palmolja. Besök sidan här.