Våra krav på kött

För oss på Findus är köttets kvalitet och säkerhet helt avgörande. Vi är mycket noggranna vid val av våra leverantörer. Vi samarbetar enbart med utvalda, seriösa leverantörer som vi känner och har fullt förtroende för.

Djurhållning

Djuren och köttet ska hanteras enligt EU’s detaljerade krav. Våra leverantörer måste stå under myndigheternas tillsyn och vara godkända enligt EU’s direktiv och förordningar oberoende av var i världen en anläggning finns.

Djuren får inte ha behandlats med hormoner eller fått antibiotika i tillväxtfrämjande syfte. Köttets smak och utseende ska vara helt utan anmärkning. Vi har självklart också krav på den mikrobiologiska kvaliteten. Allt kött måste vara fritt från Salmonella.

Varumärket Findus står som garant för kvalitet och säkerhet. Detta gör vi aldrig avkall på. Det har med trovärdighet att göra och är avgörande för vår långsiktiga framgång.

 99874 - Husets pannbiff

Varifrån kommer Findus köttråvaror?

Nötkött köper vi från Brasilien, Irland/Storbritannien och Norden.

Griskött köper vi främst från Irland. En mindre del kommer från andra länder i Europa, bland annat Tyskland, Sverige och Danmark.

Kycklingkött köper vi från leverantörer i Sverige, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Belgien, Spanien och Thailand. Vi köper också några färdiga kycklingprodukter från en leverantör i Frankrike.