Bli klimatsmart med klimatberäknade recept

Det ska vara lätt för dig som kock att laga bra mat med liten klimatpåverkan till dina kunder. Därför klimatberäknar vi på Findus Foodservice alla våra recept och märker upp alla som uppfyller våra krav på lågt klimatavtryck (CO2e-utsläpp) med vårt gröna löv. För att klimatmedvetenhet och matglädje ska gå hand i hand behövs variation i smaker och råvaror. Olika recept kommer därför att ha olika stor klimatpåverkan. Vi graderar de recept som har märkts med det gröna lövet från Bra till Bäst med hjälp av +. Laga enligt Findus Foodservice klimatsmarta recept så gör du ett bra val.

Råvarupåverkan

Vissa typer av livsmedel belastar klimatet mer än andra och dessa kan därför vara bra att minska på om du vill minska din klimatpåverkan. Till exempel har rött kött, som nötkött och lamm, oftast högre klimatpåverkan än fågelkött. Vegetariska proteiner som du hittar i till exempel baljväxter har ännu lägre klimatpåverkan. Genom att välja recept bestående av rotfrukter, baljväxter och grönsaker minskar du generellt sett din klimatpåverkan jämfört med om du väljer recept som innehåller mycket animaliska proteiner och mejeriprodukter.

 

Varför klimatberäknar vi?

Vi på Findus Foodservice vill göra livet bättre med god och bra mat - mat som är bra både för dig och för vår omvärld. Som livsmedelsföretag är vi medvetna om att framtagandet av våra produkter har en påverkan på klimatet och vi kan vara med och göra skillnad. Vi vill också att det ska vara lätt för dig att göra skillnad för dina kunder och det är därför vi har tagit fram vårt gröna löv som visar vilka recept som du då kan välja. Berätta gärna om klimatsmarta recept för dina kunder och dina kollegor. Ju fler som väljer att anpassa sina matvanor, desto bättre för vår planet!

Maria Svantemark
Sustainability Manager Findus 

Så tolkar du vår klimatsymbol

För att göra det så enkelt för dig som möjligt i ditt val bland klimatsmarta recept har vi tagit fram en symbol som snabbt ger dig den information du behöver. Den består av tre delar som förklaras nedan.

 

CO2e-värdet
Värdet anger klimatavtryck i form av kg CO2e som receptet avger per portion.

Symbolen
Betyder att vi har beräknat receptets utsläpp av kg CO2e per portion och att värdet är 2,4 eller lägre.

Graderingen

Bäst val
Mängden kg CO2e per portion är max 0,7.
Klimatavtrycket motsvarar 0-5 km med bil.

Bättre val
Mängden kg CO2e per portion ligger mellan 0,8 och 1,4. Klimatavtrycket motsvarar 5-9 km med bil.

Bra val
Mängden kg CO2e per portion ligger mellan 1,5 och 2,4. Klimatavtrycket motsvarar 9-15 km med bil.

 

Vad innebär det att ett recept är klimatberäknat?

Det innebär att vi räknat ut hur stort klimatavtryck i form av kg koldioxidekvivalenter* (CO2e) en portion av receptet har genererat. För att beräkna receptets klimatavtryck har vi utgått från de enskilda råvarornas klimatavtryck. Data på klimatavtryck per råvara i receptet kommer från RISE:s (Research Institutes of Sweden) klimatdatabas, en bred databas som speglar livsmedelskonsumtionen i Sverige. I RISE:s klimatdatabas har livscykelanalyser för Livsmedelsverkets 2000 neutrala produkter sammanställts. Livscykeln sträcker sig från primärproduktionen, det vill säga odlingen eller uppfödningen, fram till att livsmedlet lämnar fabriksgrinden. Klimatavtrycket från förpackning, transport från producent till slutkonsument och tillagning för servering är inte inräknat. Däremot reflekteras olika produktionssätt i databasen, exempelvis har växthusodlade tomater ett annat klimatavtryck än frilandsodlade tomater. Klimatavtrycket beräknas som kg CO2e per kg produkt. När vi beräknar våra recept och det finns flera värden för samma råvara, som i exemplet med tomater, har vi använt det lägsta värdet. Dock har vi valt att inte använda värden för ekologiska produkter. 

*Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser. Eftersom olika växthusgaser har olika stor påverkan räknas de om till koldioxidekvivalenter för att ge ett samlat och jämförbart värde.

 

Några av våra klimatsmarta favoriter

Låt dig inspireras av några recept som alla har två saker gemensamt - de är garanterat väldigt goda och bidrar garanterat till väldigt låga utsläpp!

SE FLER KLIMATSMARTA RECEPT