Fryst mat hjälper till i kriget mot matsvinn

Mat är livsviktigt men vårt sätt att leva och äta sätter spår på planeten. Maten vi äter står för en fjärdedel av människans klimatpåverkan och idag slängs ungefär en tredjedel av all mat som produceras. Fryst mat kan hjälpa till att minska matsvinnet och det finns även andra fördelar med frysta produkter. Vet du t ex att djupfrysta livsmedel är mer kvalitetssäkert. Eftersom vi fryser maten när den är som bäst riskerar du inte att kvaliteten varierar eller att djupfrysning är ett naturligt och skonsamt sätt att bevara smaker, aromer, näringsvärden och konsistenser på ett helt naturligt sätt. Därför behöver vi aldrig använda några konserveringsmedel eller andra tillsatser.
Här kan du läsa om några nyckelupptäckter.

Här kan du se filmen om alla fördelar: 

Fryst mat och näringsvärde

Färska grönsaker måste transporteras från fältet till butikshyllan, en process som brukar ta ca 3 dagar i kylförvaring och/eller rumstemperatur. Under den tiden använder råvaran sitt eget näringsförråd och förändras därmed i kvalitet. Dessutom skördas ofta råvaran innan den är helt mogen för att verka fräsch i butiken, vilket också kan påverka näringsvärdena negativt.

Frysta grönsaker skördas när råvaran är som bäst kvalitativt och fryses sedan inom 2-3 timmar. På så vis konserveras halterna av viktiga näringsämnen. I samma ögonblick en grönsak skördas börjar förändringen, där vitaminer och smakämnen påverkas mest.

I frysen är det alltid säsong. Med vårt klimat i Sverige är det fantastiskt att kunna ta fram fryst mat som är skördad när det är säsong och har goda smaker och näringsämnen bevarade. Att fryst mat dessutom minskar matsvinnet gör det ännu bättre, säger Maria Svantemark som är hållbarhetsansvarig på Findus.
Här kan du läsa hela intervjun med Maria.

Fryst kontra färskt?

The Health Education Authority konstaterar i foldern "Enjoy Fruit & Vegetables" att "frysta grönsaker är lika nyttiga som färska - och de kan vara enkla, bekväma samt ekonomiska." Frysta frukter och grönsaker innebär en flexibel lösning med frysboxen som ett lager.

Där kan man ha sina favoriter att ta fram till alla måltider utan att kompromissa vad gäller näringsvärden. Du kan vara säker på att det är fräscht när det är fryst. Det är inte bara nyttigt - utan gott också!

Näringsinnehåll

Doktor Barbara Klein, professor inom mat och näringslära vid Illinois universitet i USA, fann att frysta gröna bönor innehåller dubbla halter av C-vitamin jämfört med de färska. Efter tre dagar i butikshyllan och tre dagar i kylskåp - en typisk situation efter inköpet - behöll den färska gröna bönan endast 36% av sitt C-vitamininnehåll. Frysta gröna bönor behöll däremot 77% av C-vitaminet - mer än dubbelt så mycket. Andra studier visar att grönsaker lagrade i rumstemperatur under 2-3 dagar kan tappa 50 - 70% av folatinnehållet. Mer fakta kommer från doktor Dean Edell, expert på hälsa och näringslära. I hans bok ”Eat, Drink & Be Merry” framgår det att många frysta frukter och grönsaker innehåller mer näring än de färska motsvarigheterna.

Fakta från den forskningen, och från många andra källor, visar att näringsämnen som C-vitamin, A-vitamin, folater, karotiner, protein och fibrer i de flesta fall är likvärdiga i jämförelse mellan färska och frysta grönsaker. I en del fall till och med bättre vad gäller de frysta.

Frysta fördelar

Det brittiska livsmedelsverket konstaterar i sin rapport "Nutrition and Food Processing" att processad mat i flera fall faktiskt innehåller högre halter av näringsämnen än i oprocessad form. Det bästa exemplet var frysta grönsaker som fryses inom några timmar från skörden, mot de färska som hålls lagrade i flera dagar före köp eller konsumtion.

Organisationen "The British Frozen Food Federation" har konstaterat att det finns vetenskapliga bevis från den etablerade forskningen och universitet på att frysta frukter och grönsaker har lika goda näringsvärden som de färska.

I mars 1998 godkände Amerikas motsvarighet till Livsmedelsverket, Food and Drug Administration, att frysta råvaror får beskrivas som hälsosamma.

Fryst mat är klimatsmart! 

Frysta ärter

Vi vill göra det enklare för alla att göra smarta val och nyttja våra resurser på bästa sätt. Idag slängs en tredjedel av all mat som produceras och detta resursslöseri måste få ett slut. Ett sätt att bidra till en bättre miljö är att äta mer fryst mat, eftersom den långa hållbarhetstiden på fryst mat minskar matsvinnet i hela kedjan. I köket använder du bara precis så mycket du behöver till varje måltid och förvarar resten i frysen till nästa gång du ska laga mat. Studier visar att matavfallet kan minska så mycket som med 47%* genom att använda frysta råvaror jämfört med råvaror med kortare hållbarhet som kyl- och färskvaror.

Visste du det här om fryst mat?

Vårt löfte är att göra allt som står i vår makt för att du ska kunna äta naturlig, näringsrik och hållbar mat varje dag – nu och i framtiden. 

Fryst mat hjälper till i kriget mot matsvinn

Visst är det härligt att äta mat efter säsong och att njuta av närodlade och färska produkter. I Sverige är dock säsongen för många råvaror kort och vinterperioden lång och mörk. Fryst mat är den smarta vägen för att vara klimatsmart, minska matsvinnet och samtidigt få bra näring i maten.

Maria Svantemark arbetar som Nordic Sustainability Manager och är hållbarhetsansvarig på Findus där hon bland annat arbetar med företagets produkter och deras samhälls- och miljöpåverkan. Mycket handlar om att ha ett starkt fokus på att arbeta hållbart, och där kommer den frysta maten in. Vi bad Maria reda ut några frågor om fryst mat och hållbarhet.

Hur kan fryst mat vara hållbar ur miljösynpunkt?

- I frysen är det alltid säsong. Med vårt klimat i Sverige är det fantastiskt att kunna ta fram fryst mat som är skördad när det är säsong och har goda smaker och näringsämnen bevarade. Fryst mat är dessutom bättre för miljön på flera sätt. Den har längre hållbarhet, den ökar matsäkerheten och dessutom slängs inte fryst mat i samma omfattning som färsk mat.

I England har det gjorts en spännande undersökning. Två konsumentgrupper lagade samma meny men ena gruppen med färska och den andra med frysta produkter. Mängden fryst mat i hemmen jämfördes med hur mycket färsk- och kylvaror med kortare hållbarhet, som slängdes. Matsvinnet var 47 procent lägre när det gällde frysta råvaror. En stor anledning är att det med mat i frysen går att ta fram exakt det du behöver och endast använda det. Om det är färska produkter som köps in kan det lätt bli för mycket, för gammalt och mer mat slängs.

Kan fryst mat vara smart trots att själva frysprocessen kräver en hel del energi?

- Matsvinnet blir mindre med fryst mat när man ser över hela kedjan. Odlingen av en produkt eller uppfödningen av djur står för en stor del av produktens klimatpåverkan och det är vanligtvis där den mesta energin går åt. Om maten i slutändan kastas istället för att ätas upp är den energi som gått åt till att producera varan använd i onödan. På Findus har vi dessutom ett av norra Europas mest effektiva och moderna fryslager.

Vad ser du för andra fördelar med fryst mat?

- Det underlättar i matlagningen. Våra grönsaker är färdigskurna, blancherade och lätta att ta fram och använda. Djupfrysning är en fantastisk konserveringsmetod Frysta grönsaker skördas när råvaran är som bäst och många fryses sedan inom någon timma. På så vis konserveras halterna av viktiga näringsämnen.

En annan fördel med frysta produkter är att kvaliteten är väldigt jämn. Det är inte som när man köper ett nät med avokado, att en är mogen och de andra stenhårda. Med frysta produkter levereras en jämn mognadsgrad och allt är nedfryst vid samma tillfälle.

Fördelar med fryst mat:

- Lång hållbarhet

- Minskar matsvinnet

- Inga konserveringsämnen

- Bevarade näringsämnen

- Jämn kvalitet

Klimatsmarta recept

Alla Findus recept är klimatberäknade. Vi vill hjälpa alla som använder våra produkter att förstå hur miljön påverkas av allt vi gör. Först då går det att göra bättre val. Findus recept är färdigkomponerade, snälla mot klimatet och minskar fotavtrycken på vår planet.
Läs mer om våra klimatberäknade recept.

*Martindale, W, (2014) "Using consumer surveys to determine food sustainability", British Food Journal, Vol. 116 Issue: 7, pp.1194-1204, doi: 10.1108/BFJ-09-2013-0242

 

World Food Day påminner oss om att matsvinnet måste minska

Idag är det World Food Day, en FN-dag med syfte att uppmärksamma det faktum att hela 800 miljoner människor världen över lider av hunger. Dagen är ett sätt att uppmana till dialog och handling för att lösa problemet – så att ingen ska behöva gå hungrig i framtiden.

Samtidigt som många går hungriga så slängdes 89 miljoner ton mat i EU under 2016. I genomsnitt slänger vi svenskar 81 kg mat per år.

I samband med World Food Day passade vi på att fråga vår Demand Planner Linnéa Axelsson hur vi på Findus arbetar för att minska svinnet.

Hur arbetar du i din roll som Demand Planner för att reducera Findus matsvinn?

I min roll som Demand Planner lägger jag prognoser för hur mycket vi ska sälja. Sedan arbetar jag tätt tillsammans med vår säljavdelning för att säkerställa att vi säljer så mycket mat som vi har beräknat för att minimera risken att produkter går till spillo. I slutändan handlar det om att säkerställa att våra prognoser matchar den faktiska försäljningen.

Vi pratar ju ofta om att fryst mat bidrar till minskat matsvinn – är det sant även i ditt arbete?

Att vi främst arbetar med frysta produkter är en stor fördel för mig och mitt team. Medan en färskvara har en livslängd på en till ett par veckor så har frysta varor flera månaders livslängd, vilket ger oss större möjligheter att säkerställa att våra produkter faktiskt används och inte slängs!

Finns det mer vi kan göra som företag?

Ett intressant område är vad vi kan göra med den mat som inte får säljas på grund av kort utgångsdatum men som fortfarande är fullt ätbar. Skulle vi kunna skänka den till välgörenhetsorganisationer eller i större utsträckning använda den internt? Till exempel bjöd vi vår personal på bullar med kort utgångsdatum på Kanelbullens dag vilket var ett enkelt sätt att bidra på. Här finns stor potential och inför framtiden är detta något jag tror att vi kan arbeta ännu mer med.

Linneas topp tre tips för att minska matsvinnet som privatperson

  1. Även privat så vill jag slå ett slag för frysen! Med djupfryst som konserveringsmetod slängs upp till 47 % mindre mat jämfört med färsk och kyld mat. Genom att plocka fram precis den mängd som behövs och låta resten ligga kvar i frysen blir det inget spill. Helt enkelt, fryst mat är klimatsmart!

  2. Köp bara mat du verkligen tycker om och kommer att äta! Det kanske låter självklart men ibland tenderar man att köpa sådant som man knappt tycker om – och då ökar såklart risken att maten inte äts upp och istället slängs.

  3. Lukta och provsmaka innan du slänger! Ett enkelt knep för att minska matsvinnet är att lukta och provsmaka på maten istället för att stirra sig blind på datummärkningen. Mycket mat går faktiskt att äta även om den enligt datummärkningen har ”gått ut”.

I slutändan handlar det om att producera effektivt.

Länk: http://www.fao.org/world-food-day/2017/home/en/