Special Foods

Det ska vara trevligt att äta. Oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning är det en rättighet att få mat som ser aptitlig ut. Dessutom skall den ha rätt portionsstorlek och ha en konsistens som är lätt att tugga och svälja. 

Att äta tillräckligt är en livsnödvändighet för tillfrisknandet och även viktigt för hälsan och välbefinnandet. För oss på Special Foods är målet att producera mat som kan ätas med god aptit. Våra produkter har många fördelar, de är enkla att hantera och arbeta med och de har rätt konsistens och bra sammansättning av näringsämnen.

Kunskap ger trygghet

Findus Special Foods har i mer än 40 år arbetat med utveckling av konsistensanpassad mat för personer med tugg- och sväljsvårigheter (dysfagi). Dessutom har portföljen utökats över tid till att också innefatta berikad och näringstät mat. Vi har samarbetat med framstående experter inom olika områden som hjälpt oss att göra Special Foods till ett heltäckande koncept.

Special Foods innefattar produkter, forskning och utveckling, rådgivning samt informations- och utbildningsdagar. Vi tar fram bra och praktiskt material och receptsamlingar samt e-learning.

Vi arbetar aktivt med konsistensguiden vilken utarbetats under många år till ett ovärderligt redskap för alla, både inom vården och det privata hemmet.

Klicka här för Konsistensguiden

Samvaro och välbefinnande

Måltiden är lika viktig för alla människor. Det handlar om att dela både måltid och tid tillsammans, en stunds avkoppling. Mat är mer än mat, det är samvaro och välbefinnande. Därför är det så viktigt att alla också ska kunna delta runt bordet och inte känna sig tvungen att avstå den sociala gemenskapen på grund av svårigheter. Välbefinnande är också att känna sig mätt.

Färg och form förför

Det är bara att gå till sig själv. Mat som är fin att se på, med många färger och vackert upplagd bidrar till att både stimulera och öka aptiten. Måltiden är en helhetsupplevelse där alla sinnen samverkar och där vackert serverad mat i olika färger och former är lika viktigt som doft och smak. Stimulans av sinnena sätter också igång både salivavsöndring och processerna i magsäcken redan innan man börjar äta.

Många orsaker

Ät- och sväljsvårigheter, dysfagi, är inte en sjukdom i sig utan symtom på att man av någon orsak inte kan äta och dricka på ett normalt sätt. Orsakerna hänförs förstås ofta till dysfunktion i munhåla, svalg och matstrupe. Men det är också vanligt med till exempel förlamning av en arm efter en stroke, då det kanske kan vara svårt att skära maten eller föra den till munnen. Orsakerna kan vara många, t ex. medfödda handikapp, åldersförändringar och demens, neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom, MS och ALS, stroke, operation i munhåla eller svalg, cancersjukdomar, dålig tandstatus, olycksfall och infektioner m.m.

Våra konsulenter – dina coacher

Special Foods är mer än bara produkter. Vi har ett antal konsulenter som är utbildade kostekonomer eller dietister som du kan få hjälp av. De utbildar köks- och vårdpersonal och bistår gärna med tips och råd i övrigt. Betrakta gärna konsulenterna som dina coacher.

Klicka här för att komma i kontakt med våra konsulenter

Prövar nytt varje dag

I vårt provkök surrar tankar och idéer varje dag. Vi vet att det finns så många som både vill och behöver konsistensanpassad eller berikad mat. Variation är därför vår drivkraft, vilket innebär att vi hela tiden utvecklar nya produkter och rätter och skapar flermöjligheter att kombinera olika produkter för att stimulera aptiten.

Den praktiska receptbanken

Vår receptbank är lika uppskattad som användarvänlig. Den har utvecklats under många år och vi uppmanar dig att använda den både som inspirationskälla och för det dagliga arbetet. Många av recepten är samlade i olika foldrar.

Klicka här för att komma till vår receptbank

Findus Special Foods erbjuder

 

Vi deltar också i branschens symposier och mässor samt bidrar till forskning och utveckling inom området.