Kära kollegor, kunder och samarbetspartners

Det har blivit dags för mig att gå i pension och med detta brev vill jag tacka för förtroendet som jag har fått genom åren och för alla möten med er. Möten som har gett mig inspiration och input, vilket har stärkt mig i min yrkesroll. 

Under min karriär på Findus har jag alltid vurmat extra för Special Foods. Produkterna och konceptet når ut till en dold, växande målgrupp som varken har många valmöjligheter eller har kraft att göra sin egen röst hörd. Jag är stolt över att vi tillsammans med er har kunnat förbättra situationen och öka matglädjen bland tusentals människor i landet.

Samtidigt vill jag välkomna Jenny Tedvik, Business Unit Manager, Findus Special Foods. Jag är glad över att få överlämna mitt uppdrag till en så kompetent person som Jenny. Med hennes magisterexamen i kostvetenskap och mer än 15 års erfarenhet i livsmedelsbranschen är hon väl rustad för att ta Findus Special Foods koncept in i framtiden. Kontaktuppgifter: jenny.tedvik@se.findus.com, 070-623 43 50

Avslutningsvis vill jag tacka er alla som under åren har uppmuntrat och stöttat mig. Fortsätt värna om mat och måltider och var stolta över det arbete ni utför.

Vänliga hälsningar,
Gunnel Stuhr Olsson, Head of Special Foods