Forskningsprojekt

Här har vi samlat lite blandad kunskap. Både intressanta och nyskapande forskningsprojekt, länkar till externa kunskapsbanker och länkar till föreskrifter för att förebygga och behandla undernäring.

Bra mat, god mat och mat i rättan tid!

Läs slutrapporten för det viktiga projektet Aktivt åldrande – individuellt anpassade måltidslösningar för hälsa och livskvalitet hos äldre.

Läs slutrapporten här

Slutseminarium i aktivt åldrande

Följ länken nedan för att ta del av de presentationer som hölls i samband med forskningsinstitutet SP's slutseminarium, som hölls i Stockholm 2016-11-24.

Ta del av presentationerna här

Kunskapsbank för geriatrik

Kunskapsbank för geriatrik är samlad och granskad information särskilt riktad till vård- och omsorgspersonal. Här hittar du samlad information för äldres hälsa.

Besök Kunskapsbanken för Geriatrik

Findus medverkar i framtidsprojekt för äldre

Findus deltar i ett internationellt forskningsprojekt som startats av RISE Jordbruk och livsmedel. Projektets syfte är att utveckla mat som särskilt passar en åldrande befolkning.

Läs mer om projektet här

Matprojekt i Hörby

Ett demensboende i Hörby kommun har deltagit i ett matprojekt där man har serverat berikade måltider och mellanmål.

Läs mer om projektet i Hörby

Ökad matglädje bland äldre!

Äldre och mat har varit i blickfånget den senaste tiden – inte minst genom flera debattartiklar. Artiklarna tar upp det allvarliga och vanligt förekommande, men ändå ganska okända, problemet att våra äldre svälter!

Läs mer om projektet

Medicon Weekend 2015

Medicon Weekend är ett annorlunda möte inom hälsa och bättre liv där vården, företagarna, forskarna och beslutsfattarna möts under två dagar. Findus deltog och lyfte matfrågan inom prevention.

Läs mer om eventet

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring 

Läs författningen här