Fingerfood - Ett måltidskoncept

 

Många personer som lider av demens har svårighet att hantera bestick och förmåga äta på egen hand. Risken är att de äter för lite med viktminskning och undernäring som följd.

Genom att servera mat som kan ätas med händerna så kallad Fingerfood, kan man möjliggöra för denna målgrupp att kunna äta själv, något som är viktigt för att känna värdighet och välbefinnande.

Även andra målgrupper såsom personer med Parkinson kan känna en befrielse att få Fingerfood. Detta för att underlätta måltidssituationen.

Findus Timbaler lämpar sig väl som Fingerfood då dessa är:


Läs mer om Fingerfoods

Läs mer kring Fingerfood projekt från Kristianstads Högskola