Debattartiklar

Här har vi samlat debattartiklar som beror ämnen inom mat för äldre. Har du tips på någon artikel som platsar här? Hör gärna av dig.

Bra matvanor kan förebygga fallolyckor

Balansera mera-veckan uppmärksammar de  70 000 fallolyckor som inträffar varje år, men som många gånger skulle kunna undvikas med hjälp av bättre matvanor.

Läs mer hos Livsmedelsverket
Undernäring kostar samhället mer än fetma

Undernäring kostar samhället mer än fetma

Undernäring är en dold epidemi. Trots att det är ett stort folkhälsoproblem talar nästan ingen om den. Men det finns i hemmen, på sjukhus och på äldreboenden. En ny rapport, som har kartlagt dess omfattning, visar att uppskattningsvis 400 000 svenskar befinner sig i riskzonen.

Läs mer i Dagens Samhälle

Äldre lider av undernäring – och hjälpen är långt bort

Sveriges äldre lider av undernäring och har ökad risk för svårläkta sår, infektioner och fallolyckor. Åtgärderna för att förbättra situationen är inte tillräckliga, skriver debattörerna. 

Läs artikeln i Expressen

Fallolyckor handlar också om vad vi äter

Fokus på motion och läkemedel är givetvis bra för att förebygga fallolyckor bland äldre. Tyvärr har kost- och näringsaspekten fallit bort ur diskussionen, hävdar Albert Westergren, professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad och Gunnel Stuhr Olsson, head of special foods, vid Findus Sverige AB.

Läs debattartikeln

De svälter i tysthet – ge oss fler dietister

Sverige har 167 000 äldre med hemjänst – men bara 71 dietister i äldreomsorgen. Findus Special Foods Manager Gunnel Stuhr Olsson och meddebattörer vill se tydligare krav och mer kunskap inom hemtjänsten.

Läs artikeln i Aftonbladet

”Dumsnålt att spara på de äldres kost"

Frida Axberg, dietist, talar om orsakerna bakom en allt mer utbredd undernäring hos Sveriges äldre, samt de problem och tillhörande kostnader som uppstår till följd av denna undernäring.

Läs artikeln i Aftonbladet

Hemtjänsten hinner inte - äldre svälter

Tillgång till mat är en mänsklig rättighet – även för äldre. Utmaningen att tillhandahålla mat på de äldres villkor blir större för varje år, i takt med att antalet äldre ökar. En rad åtgärder behövs för att minska den undernäring som breder ut sig inom hemtjänsten, menar debattörerna.

Läs mer i Aftonbladet

Svält bland äldre

Undernäring i samband med sjukdom och åldrande är utbrett och situationen visar ingen tendens att förbättras utan kvarstår i stor utsträckning, skriver en rad debattörer gemensamt.

Läs artikeln i Svenska Dagbladet

Mellanmål vid undernäring

Små och goda mellanmål som serveras flera gånger under dagen kan vara mer effektiva än näringsdrycker till undernärda äldre, skriver två affärsområdeschefer i Dagens Medicin.

Läs mer på Dagens Medicin

Undernäring en stor samhällskostnad

ÄLDREVÅRD - Enligt en brittisk studie så var 2007 samhällets kostnader för följder av sjukdomsrelaterad undernäring nästan dubbelt så hög som kostnaden för fetma och dess följdsjukdomar.

Läs artikeln i MEDIA PLANET > Folkhälsa